Nu är det enbart kunder som bokat tid som är välkomna till SEB-kontoren. Storbanken vill lägga mer tid på rådgivning.

ANNONS

Det gäller samtliga 100 SEB-kontor i Sverige, och avvecklingen från drop-in sker succesivt.

”Vi har sett att efterfrågan ändrats under lång tid. Allt fler bankärenden kan skötas på telefon, med dator eller via telefonen. Men när det gäller rådgivning och stöd vill våra kunder i högre grad ha ett fysiskt möte”, säger kommunikationschef Frank Hojem till Di.

Ett besök vart sjunde år

Enligt banken sker de flesta besöken redan genom tidsbokning, en SEB-kund besöker i genomsnitt ett bankkontor vart sjunde år, och fortsättningsvis kan de boka möten mellan mellan 9 och 17.

”Vi tycker att det är bättre med ett enkelt system för tidsbokning som gör att de får träffa en rådgivare som är väl förberedd”, klargör Frank Hojem.

Bättre ur konkurrensperspektiv

Ingen av de andra storbankerna har dock planer på att avsluta sina drop-in-tjänster, och för Handelsbanken är det snarare bättre ur ett konkurrensperspektiv att fortsätta välkomna kunderna, utan tidsbokningar, på kontoren.

ANNONS
ANNONS

”Vi vet hur mycket våra kunder uppskattar och gillar det personliga mötet, det är givetvis ett behov som är viktigt för oss att fortsätta möta”, uppger Handelsbankens omställningskoordinator Pernilla Eldestrand.

Läs även: Bankdöd i landsbygd drabbar företag: ”Samhället förlorare” [Dagens PS]