När svenska banker stänger sina kontor i landsbygd slår det hårt mot lokala företag och i dag saknar tio procent av landets kommuner ett bankkontor.

ANNONS

En ny rapport från riksorganisationen Hela Sverige ska leva visar att var tionde svensk kommun i dag står utan ett bankkontor, och att en tredjedel av Sveriges 290 kommuner har inget eller endast ett bankkontor.

De vita fläckarna utgör ett hot mot företag i landsbygd, inga finansiärer finns på plats med kunskap om de lokala marknaderna, varnas det i rapporten.

”När bankerna lämnar tappar de kunskap om lokala marknader och förutsättningar. Finansiärernas lokala närvaro är viktig för att kunna ha tillräcklig kunskap för att göra viktiga avväganden. Bristande kunskap om företagen leder till uteblivna investeringar, färre företag och högre räntor på de lån som ges till företagen”, skriver Hela Sverige ska leva och påpekar att budskapet i det landsbygdspolitiska målet är att skapa ”likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd i hela landet”.

Hela samhället är förlorare

Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige ska leva, ser med oro på utvecklingen med bankkontor som försvinner från mindre kommuner i landsbygden:

”Bankerna koncentrerar sig och sin kompetens till större städer och tappar kunskap om landsbygdskommunerna. Hela samhället förlorar på den utvecklingen”, säger hon i ett pressmeddelande.

Nedläggningen av bankkontor är inte del av någon neddragning av bankverksamheten i samhället generellt, konstaterar Hela Sverige ska leva och förklarar att antalet bankanställda har varit runt 40 000 de senaste 15 åren och att antalet i fjol till och med ökade något till 41 000 anställda.
Det som händer är en medveten koncentration av bankverksamhet till större städer och bort från lokalbygd, slår riksorganisationen fast.

Kräver att politikerna agerar

”Banker är en viktig del av den finansiella infrastrukturen. Vi vill att man politiskt ser över hur banknärvaron kan öka i de delar av landet där den nu saknas”, säger Terese Bengard.

Storstädernas andel av bankkontoren ökar och det sker på bekostnad av landsbygdskommunerna, skriver Hela SVerige ska leva i rapporten.

ANNONS
ANNONS

”Under 2017 inledde regeringen en bankdialog med syfte att se till att små och medelstora företag skulle få bättre tillgång till finansiering från banker. Men det önskade resultatet verkar ha uteblivit, eftersom bankkontoren fortsätter att koncentreras till städer.”

Läs rapporten i sin helhet.

Läs även: Huggsexa om personal när samhället öppnar upp [Dagens PS]