Dagens PS

Så minskar svenska företag risken för konkurs

En dödsmarch för svenska företagare
I denna artikelserie tar krönikörerna med oss på en insiktsfull resa om vikten av att vara förberedd inför de stora omvärldsfaktorer företagare har framför sig. Något som är viktigare än någonsin i en lågkonjunktur. (Foto: AI-genererad bild FPYB)
PS Krönika
PS Krönika
Uppdaterad: 11 okt. 2023Publicerad: 10 okt. 2023

“The future is already here – it’s just not evenly distributed”, skrev författaren William Gibson i The Economist 2003. Vi kan konstatera att det bara delvis stämmer för ingen vet vad som händer i framtiden.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Framför allt kan ingen veta när något kommer att hända.

Det hindrar inte att vi kan läsa av vår samtid och nuvarande trender för att få en förståelse för vad som skulle kunna hända i framtiden.

Allt handlar om förberedelse

Företag som aktivt arbetar med att förstå hur omvärlden förändras ser kanske inte in i framtiden, men de har typiskt sett en bättre chans att förbereda sig på framtiden innan den slår till.

Även om det har riktats mycket uppmärksamhet mot exempelvis artificiell intelligens det senaste året, så har ju olika former av artificiell intelligens funnits länge.

Företag har haft tid på sig att bekanta sig med tekniken och analyserat hur den skulle kunna påverka företaget.

Därför finns det redan nu de som anammat den snabba utvecklingen i nya och förbättrade tjänster, produkter och interna kostnadsbesparande processer etc.

ANNONS

Senaste nytt

Påläst och förberedd = försprång

ANNONS

Således finns det många fördelar för de företag som har en öppenhet gentemot omvärlden.

Har man en förståelse för vart marknaden är på väg, är det också enklare att få medarbetarna och kollegorna att bidra till förändringsarbetet och att aktivt bidra till att lösa eventuella problem som kan uppstå när företaget behöver anpassa sig.

För många en självklarhet – för andra inte

Det kan låta som självklarheter, men det finns flera historiska case där det inte alls har varit någon självklarhet, exempelvis:

– Kodak sägs ha varit först att uppfinna den digitala kameran men lanserade den aldrig på grund av interna utmaningar och delade meningar om framtiden.

– Enligt envisa rykten lanserade aldrig Nokia någon smartphone för att ledningen inte tyckte att beslutsunderlaget höll. Kraven för en sådan ny satsning var alltså desamma som för redan pågående verksamhet och därför avslogs ansökan om budget och resurser. Ett inte helt ovanligt scenario.

– Leksaksbolaget Toys “R” Us förbisåg utvecklingen inom e-handeln och misslyckades fundamentalt med att anpassa sig till hur leksaksmarknaden utvecklades. Bolaget, med sina 64 000 medarbetare, gick i konkurs 2018. 

Vem vill egentligen förändras – det är bra som det är

Det finns ett skämt om att alla gillar förbättringar men få vill förändras och ännu färre vill leda förändringsarbetet.

Förändring kan låta positivt men det är tyvärr sällan som alla medarbetare är villiga att arbeta med det då det ofta upplevs som skrämmande och skapar känslor av osäkerhet och brist på kontroll.

ANNONS

Inom organisationer kan man tala om två olika system som bör samsas, vilket beskrivs tydligt i boken Principles of intrapreneurial capital.

Det “stabila” systemet – business as usual

I det stabila systemet är det business as usual, man skapar affärsplaner på hösten och ser till att bränna det sista i budgeten för att inte riskera att få en mindre budget nästkommande år.

Hierarkin är på plats och förutsägbarhet är tongivande.

Bild: I företag samsas det stabila och det föränderliga systemet. Modellen från boken “Principles of intrapreneurial capital” av Albert Bengtson och Birgitte Stjärne.

Förändring får sällan budget

Det andra systemet står för förändring och anpassning. Här hittar vi allt ifrån pionjärer till intraprenörer.

Man nätverkar för att hålla sig ajour med utvecklingen och försöker ideligen förbättra och förändra om inte världen så i alla fall affären.

ANNONS

Ofta till en ringa budget, om den ens finns.

Förändringsledare viktiga men missuppfattas ofta

Människorna i dessa system ser ofta olika på hur deras organisation och affär kan och bör utvecklas framöver.

Ett sätt att lösa eventuella motsättningar är då att belysa problematiken och visa på hur de två systemen kan samverka så att företaget vidareutvecklas och lyckas växa in i framtiden.

Oförutsägbart affärsklimat

Idag är affärsklimatet mer komplext och mindre förutsägbart jämfört med för bara några år sedan. Detta drivs främst av nya teknologier, digitaliseringen i stort och nya förändrade beteenden.

Lägg därtill lågkonjunktur, hög inflation och oron i världen samt hastigheten med vilket allt förändras. Detta gör framtiden mindre förutsägbar. Företag kan inte längre bara lita på historiska händelser och hur saker och ting gjordes förr.

Måste våga

ANNONS

Det må låta som en klyscha men idag måste ledare och organisationer våga utmana gamla sanningar på ett helt annat sätt och tänka i nya banor. Eller som någon sa:

Varje företag som idag anammar status quo som en operativ princip kommer snart att befinna sig på en dödsmarsch.

Här gäller “givashitability”

Det här betyder att ledare behöver använda sig av det vi kallar för giveashitability.

Alla i organisationen behöver förstå varför de ska bry sig (eller närmare uttrycket: why they should give a shit).

Har man det på plats blir förändringsarbetet enklare.  

Lägg det på minnet. Nyckeln till framgångsrik förändring handlar om att få organisationen att bry sig.

Syftet med denna artikelserie, där det här är den första artikeln, är att bidra till nya insikter så att fler inte bara överlever utan kan kapitalisera på förändring.

ANNONS

I nästkommande artiklar fortsätter vi att belysa framtiden ur olika perspektiv och vilka tänkbara konsekvenser som uppstår i kölvattnet av ny teknologi, digitalisering och förändrade beteenden.

Vi kommer att diskutera hur olika typer av förändringar påverkar organisationer, individer och ge exempel på några mer utsatta branscher i stort.

Veckans krönikörer:

Karina T Liljedal, PhD, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och Partner FPYB – Future Proof Your Business. Annelie Gullström, senior digital strateg och förändringsledare inom affärsutveckling och innovation. Partner FPYB .

Relaterade artiklar:

Svenska företagare – dags för digital storstädning. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
PS Krönika
PS Krönika

Detta är en krönika publicerad på Dagens PS. Åsikterna och innehåll som uttrycks är skribentens egna och avspeglar inte Dagens PS uppfattning.

PS Krönika
PS Krönika

Detta är en krönika publicerad på Dagens PS. Åsikterna och innehåll som uttrycks är skribentens egna och avspeglar inte Dagens PS uppfattning.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS