14 000 anställda på Rolls-Royce kommer att få en löneökning på 4 procent retroaktivt. De får också en bonus på 2 000 pund. Anledningen är den exceptionellt höga inflationen, skriver Fortune.

ANNONS

Bonusen är en kompromisslösning som ska hjälpa de anställda att kompensera för inflationen – men tillfälligt och inte på permanent basis. På helårsbasis blir det då en inkomstökning på ungefär 9 procent för de anställda.

Det handlar om hjälp för att hantera ”ekonomisk osäkerhet”, konstaterar Rolls-Royce vd Warren East. Levnadsomkostnaderna stiger rekordsnabbt i Storbritannien och realinkomsterna har minskat med 1,2 procent. Det innebär att köpkraften blir mindre trots att lönen ökar.

“Vi lever i extraordinära tider”, säger East i en intervju med Financial Times.

Bonus och löneökning – kompensation

11 000 av de som är anställda på fabriksgolvet får både löneökning och bonus, och 3 000 förmän får bara bonus, om facket accepterar anbudet. Rolls-Royce har ungefär 20 000 anställda.

Pandemin har gått hart åt Rolls-Royce, vars intäkter till stor del vilar på att serva flygplansmotorer. Dessa har inte använts i samma utsträckning som tidigare. 2020 gick man med 2,55 miljarder i förlust. Efter att ha gjort sig av med 9 000 av de då anställda blev 2021 återigen ett lönsamt år.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Rolls-Royce nya giv – bygga kärnreaktorer [Dagens PS]