Richard H Thaler vid University of Chicago Booth School of Business får Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. (Foto: TT)
Richard H Thaler vid University of Chicago Booth School of Business får Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. (Foto: TT)

ANNONS

Nej, det blir inte Assar Lindbeck som belönas med prestigepriset.

Den amerikanska beteendeekonomen Richard H Thaler tilldelas ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Priset får han för sitt arbete att förstå vad som ligger bakom människors ekonomiska beslut.

”Genom att undersöka konsekvenserna av begränsad rationalitet, sociala preferenser och bristande självkontroll har han visat hur dessa mänskliga karaktärsdrag styr såväl individuella beslut som utfall av marknader på ett förutsägbart sätt”, lyder motiveringen.

Thaler ligger bland annat bakom teorin om så kallad mental bokföring: att människor ofta jämför kostnader och utvärderar hur stor effekt det får för det separata ”kontot” snarare än för den totala förmögenheten. Ekonomipristagaren är också känd för sin roll i Hollywood-filmen ”The Big Short”.

När Richard H Thaler får frågan vad han ska göra med pengar svarar han, enligt TT:

ANNONS
ANNONS

”Om jag sätter på mig ekonomhatten så kan jag inte svara. Men jag ska försöka spendera dem så irrationellt som möjligt”

Svenske nationalekonomen Assar Lindbeck var en av de förhandstippade inför årets pris tillsammans med den avlidne engelsmannen Anthony Atkinson samt de två amerikanerna Charles Manski och William Nordhaus.