Regeringen föreslår att en ”särskild granskningsmyndighet” med en ny lag som stöd ska få möjlighet att stoppa affärer i Sverige från utländska företag som anses utgöra ”säkerhetsrisker”.

ANNONS

Syftet med den nya lagen – som är tänkt att börja gälla från 1 december i år – är att förhindra att utländska aktörer investerar i ”skyddsvärd verksamhet” som exempelvis samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet.

Det menar regeringen som på torsdagen fattat beslut om en lagrådsremiss med den innebörden.

Anser den nya granskningsmyndigheten att det är nödvändigt förbjuds vissa utländska företag att investera i Sverige.

Enligt regeringen kan strategiska förvärv vara ett sätt för ”främmande makt” att tillskansa sig fördelar mot staten, även om direktinvesteringar överlag är positivt för det svenska näringslivet.

MISSA INTE: Larmet: IMF varnar för Sverige – bolån är boven [Dagens PS]

Redan lag i flera EU-länder – men inte i Sverige

”Majoriteten av de utländska investeringar som görs i svenska företag är värdefulla och oproblematiska, men vissa av dem är förenade med stora risker. Sådana investeringar måste kunna granskas och, om nödvändigt, stoppas”, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) i ett pressmeddelande från regeringskansliet.

De flesta EU-länder har redan ett system på plats för granskning av tveksamma investeringar i inhemska företag, framgår det.

ANNONS
ANNONS

I Sverige saknas det och i regelverket finns inte resurser att förhindra utländska investeringar i svenska företag, även om det kan hota Sveriges säkerhet eller påverka den allmänna ordningen eller allmänna säkerheten.

”Den säkerhetspolitiska utvecklingen har visat på riskerna med att främmande makt kontrollerar kritisk infrastruktur och får inflytande inom försvars- och säkerhetsindustrin. Vi behöver göra vårt yttersta för att skydda Sverige och svenska företag från att kontrolleras av främmande makt”, säger Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar.

Läs även: Hoppsan – nu är Kina ägare i Spotify [Dagens PS]