Anställda som blir tagna på allvar och lyssnade på av chefen stannar och blir högpresterande medan den som känner sig utanför lämnar företaget.

ANNONS

Så kan en ny rapport sammanfattas kort.

Det är Boston Consulting Group (BCG) som gjort en omfattande undersökning på området. Hela 27 000 personer deltar från 16 länder, inklusive Sverige, och svarar på frågor om ikludering på arbetsplatsen.

För det första ökar välmåendet bland anställda på företaget med 30 procent med lyhörda chefer.

Där till halveras risken att anställda säger upp sig.

”Ett första steg för att nå verklig förändring är att hitta ett sätt att mäta och kvantifiera nuläget, något som ofta är svårt när det rör sig om människors känsla och uppfattning av sin situation. Samtidigt talar statistiken sitt tydliga språk, de som känner sig delaktiga, lyssnade på och respekterade på sin arbetsplats är mycket mer benägna att inte bara stanna på sina arbeten längre, utan också prestera bättre i sin yrkesroll”, säger Olof Darpö, delägare på BCG i Sverige och ansvarig för organisationens förändringsarbete inom mångfald, inkludering och likabehandling lokalt, i ett pressmeddelande.

Mätningar som BCG gjort visar att främst tre faktorer är viktiga för känslan av inkludering av chefen på arbetet:

1. Mångfald i ledningsgruppen. I företag med bred representation i ledningsgruppen uppger 86 procent av svenska medarbetare att de känner sig hemma i företaget, till skillnad från 60 procent när mångfalden brister.

2. Engagemang från ledningsgruppen. I Sverige uppger 87 procent av medarbetarna att de känner sig värderade och respekterade när seniora ledare visar att de är engagerade i mångfalds- och likabehandlingsfrågor, i relation till 58 procent när det engagemanget inte syns.

ANNONS
ANNONS

3. Chefers engagemang. När chefer skapar en trygg arbetsmiljö uppger 81 procent av medarbetarna i Sverige att de känner att deras perspektiv är viktigt, en siffra som sjunker till 42 procent hos de med chefer som inte skapar en trygg arbetsmiljö.

Läs även: Kvinnor klarar chefsroller – får inte chansen [Dagens PS]