Dagens PS

Krönika: Detaljstyrande tyrann eller coach?

bolag mål
Få svenska bolag når sina mål och bristerna är uppenbara i ledarskapet och hierarkin. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. (Foto: TT)
PO Lindvall
PO Lindvall
Uppdaterad: 02 maj 2019Publicerad: 02 maj 2019

Vart leder ett traditionellt leta-fel-och ge-order-ledarskap? Vad kan ett mer coachande ledarskap leda till?

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Ledarskap handlar om att ta till vara allas inre motivation, stödja och utmana arbetsgruppen, teamet eller individerna att nå sin fulla potential. Oavsett om det handlar om att få ut allt ur laget på en fotbollsplan, eller medarbetare på en arbetsplats. Av hundratals ledare inom offentlig sektor och näringsliv, och även tränare inom idrott jag mött i workshops eller coachat, har de flesta lärt sig att leda genom att se hur andra gör.

Eller som en chef jag träffade uttryckte det: ”Jag har jobbat som chef de senaste sju åren, men aldrig fått en dag ledarutveckling under den tiden”.
Jag frågade då hur hon, vi kan kalla henne Hanna, lärt sig att leda? Svaret var att hon har ju sett hur deras vd leder – och tagit efter. ”Han detaljstyr en hel del och jag har också utvecklat ett kontrollbehov. För ett år sedan kom det in en ny chef och han leder på ett helt annat sätt. Han frågar hur vi tänker och vad vi har för idéer…”

“Intressant, på vilket sätt vill du helst leda utifrån vad du sett för olikheter i deras ledarskap?” frågade jag.

”Jo jag vill ju hellre leda som den nya chefen”, svarade den kvinnliga chefen.

Tyranner skapar missnöje och uppsägningar

Hur kommer det sig? Hennes svar var att han gör ju att jag känner mig mycket mer motiverad än tidigare.
Det här korta exemplet skulle lika gärna kunna vara från vilken annan arbetsplats som helst. Resultatet av att ha en allt för detaljstyrande chef har i flera fall visat sig genom missnöje och uppsägningar från arbetet. Medarbetare tappar lätt motivationen i en sådan miljö som en “detaljstyrande tyrann” skapar. Precis som “Hanna” höll på att göra innan hon fick sin nya, mer coachande ledare.

Eller som Richard Branson uttryckt det: “Kunden kommer inte först. Medarbetarna kommer först. Om du tar hand om medarbetarna, kommer de att ta hand om kunderna.”

Hur kommer det sig att kontroll- och kommandoledare tar motivationen från sina medarbetare? Svaret är ganska enkelt. Motivationsforskarna Deci och Ryan har visat att vi för att hitta vår inre motivation, eller “self-determination”, behöver känna oss autonoma, kompetenta och att vi känner en tillhörighet till organisationen, teamet och till det vi försöker uppnå.

Vad vill du uppnå som ledare?

Autonomi innebär att vi får vara med och välja och påverka färdriktningen och hur vi tar oss dit. När ledare ger oss respekt för det vi kan förstärks vår känsla av att vara kompetenta. Då vi involveras i att formulera mål, i planering, vi får vara med och lösa problem, bolla tankar och idéer om vad vi behöver för att utvecklas vidare, förstärks också både känslan av autonomi, kompetens och tillhörighet.

Frågan är vem vill du vara som ledare, den som försvagar eller förstärker medarbetarnas motivation?

Missa inte PO Lindvalls tidigare krönika i ämnet: “Är konstnärligt ledarskap sämst i klassen?”  >

Krönikören PO Lindvall är forskare, ledarskapstränare och coach.

ANNONS
ANNONS
PO Lindvall
PO Lindvall

Certifierad master practitioner coach, ledarskapstränare och forskare.

PO Lindvall
PO Lindvall

Certifierad master practitioner coach, ledarskapstränare och forskare.

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS