Bluffreor och ständiga kampanjer – många företag bryter mot marknadsföringslagen. ”Det måste till en självsanering i branschen”, säger Niclas Ernebratt, jurist på Konsumentverket.

ANNONS

Konsumentverket har haft möten med Svensk Handel – sedan det framkommit att många företag brutit mot marknadsföringslagen.

”Det här är ett så pass omfattande problem på marknaden. Vi behöver hjälp att få ut det brett, det måste till en självsanering”, säger Niclas Ernebratt till Di.

Stickprovskontroller avslöjade 

Det var under reaveckan Black week i fjol som Konsumentverket gjorde stickprovskontroller hos 34 handelsföretag, i hur väl de följde marknadsföringslagen. Hos 21 företag hittade man brister, vilket är 60 procent.

Niclas Ernebratt säger att det nu förs en dialog med företagen som är väl medvetna om att de gör fel men ”att det är så det ser ut på marknaden” och de ”gör som sina konkurrenter”.

”Det får inte gå till på det här sättet, man får inte lura sina kunder”, säger han.

Tydligt regelverk

Svensk Handels näringspolitiske chef Mats Hedenström pekar på att regelverket är tydligt och att det i grunden handlar om konkurrens på lika villkor.

ANNONS
ANNONS

”Den som bryter mot reglerna snedvrider konkurrensen”, säger han.

Läs mer: Så ska hållbar konsumtion uppmuntras