En ny undersökning visar att det råder stor kompetensbrist inom forskning och utveckling. Det leder till att Sverige halkar efter.

ANNONS

Det är Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) årliga undersökning hur människor inom svenskt näringsliv upplever investeringarna i forskning och utveckling, FoU, som lyfter fram en utbredd kompetensbrist som ett problem inom området.

Sämre i år

I årets undersökning uppgör 43 procent av de tillfrågade företagen att det har blivit ”svårare” eller ”mycket svårare” att hitta FoU-personal. Det är en försämring från förra årets 38 procent.

Svårast att hitta rätt kompetens är inom mjukvaruutveckling, AI, elektrifiering och batteriteknik visar undersökningen.

Nobbar Sverige

Eftersom investeringarna är låga inom områdena nobbar företagen ofta Sverige och flyttar utomlands.

”Det är väldigt oroväckande om industrin inte vill investera i Sverige eftersom vi är helt beroende av den som drivkraft i vår ekonomi”, säger IVA-vd:n Tuula Teeri till Di.

Med den gröna omställningen och digitaliseringen jagar företagen ny kompetens där Tuula Teeri säger att både myndigheter och beslutsfattare måste samarbeta för att få till de förutsättningar som krävs.

”Vi saknar en gemensam helhetsbild.”

Nu menar hon att mer resurser måste satsas på forskning och utbildning, eftersom ”digitaliseringen har fått flyt av pandemin”.

”Vi måste investera mer i skolorna och få fler universitet att toppa världslistorna. Det är i utbildningen och kompetensförsörjningen man lägger grunden till framtida konkurrenskraft.”

ANNONS
ANNONS

Alla måste samarbeta 

Det är även viktigt att partierna kommer överens och löser bromsklossarna inom energipolitiken, förklarar hon vidare. Enligt Tuula Teeri är de lyckade länderna de som samarbetar inom industrin, akademin och myndigheterna.

Därför uppmanar hon politikerna att agera – ”djärva politiska beslut kommer behövas för att vi ska komma ikapp så fort som möjligt”.

Läs även: Kompetensbristen hotar bolagens tillväxt [Dagens PS]