EU-parlamentet röstade under tisdagskvällen igenom den förordning som ligger som grund för EU:s återhämtningsplan. 

ANNONS

Förordningen utgör grundstenen i EU:s återhämtningsplan och uppgår till 672,5 miljarder euro, cirka 6 700 miljarder kronor.

Stödpaketet ska underlätta medlemsländernas finansiering av nationella återhämtningsplaner och ska bestå av både bidrag och lån.

För att förordningen ska trädas i kraft behöver representanter från medlemsländerna godkänna stödpaketet i EU-rådet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bred uppsättning kriterier

För att ett medlemsland ska få tillgång till stödpengarna krävs att en stor uppsättning av kriterier uppnås och de nationella återhämtningsplanerna måste omfatta politikområden som EU bedömer som ”särskillt viktiga”.

Exempelvis måste minst 37 procent av budgeten i varje nationell plan gå till klimatåtgärder och minst 20 procent till digitalisering.

Kontroversiella reformförslag

Efter att stödpaketet klubbas av medlemsländerna kommer EU-kommissionen ansvara för att godkänna de nationella återhämtningsplanerna.

Kommissionens roll i att utforma reformkriterier är dock inte utan kontrovers, rapporterar Politico.

EU-kommissionen har redan flaggat för att länder som väljer att inte landsätta strukturella reformer, som ändringar i arbetsmarknad eller pensionssystem, löper en stor risk att få sina ansökningar avslagna.

ANNONS
ANNONS

”Det kan bli politiskt giftigt och se ut som en tunnare version av trojkaprogrammen”, säger Jean Pisany-Ferry, nationalekonom på tankesmedjan Bruegel.

”Jag tycker inte att det är vad som ska göras”, fortsätter han.

Läs mer: EU får 75 miljoner fler vaccindoser [Dagens PS] >>