Parterna var överens redan för fem år sedan. Nu har regeringen skickat in sin ansökan om etableringsjobb till EU-kommissionen. Tanken är att ge en ny chans till långtidsarbetslösa. I vår kan satsningen bli verklighet.

ANNONS

Satsningen är tänkt att reducera långtidsarbetslösheten. Etableringsstödet riktar sig till långtidsarbetslösa och nyanlända. Företaget betalar en lön långt under den normala och staten kompletterar med ett särskilt stöd., enligt Sveriges Radio.

Tanken är att stävja långtidsarbetslösheten, som nu är uppe på rekordnivåer.

Till att börja med avsätter regeringen pengar för 10 000 platser, men hur många som kommer i jobb beror på arbetsgivarnas intresse av att utnyttja möjligheten. Inom varje avtalsområde måste branschspecifika avtal tecknas i samband med etableringsjobb.

Regeringen har gått vidare med den ursprungliga planen att bara erkänna företag som tecknar kollektivavtal. Bemanningsföretag ingår inte i överenskommelsen.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark säger att det har tagit tid att få förslaget på plats eftersom det är många juridiska detaljer att ta hänsyn till, men att man nu är redo att sjösätta satsningen.

ANNONS
ANNONS

Arbetsgivarorganisationen Almegas arbetsmarknadspolitiska chef Stefan Koskinen beklagar att beslutet kommer så sent i en intervju med Sveriges Radio. Han menar att parterna har varit överens om förslaget sedan 2017 och att åtgärden hade behövts på arbetsmarknaden redan då. Regeringens beslut att enbart godkänna företag som tecknar kollektivavtal kallar han ”jättetråkigt”.

Läs också:

Tunga ekonomer sågar regeringens jobbåtgärder
Het arbetsmarknad – tre nya jobb för varje uppsägning