Postnord rapporterar att e-handeln har uppvisat den största kvartalstillväxten någonsin och 2020 som år beräknas slå alla tidigare rekord. Det framgår av senaste E-barometern.

ANNONS

E-handeln växte med 49 procent under andra kvartalet jämfört med 2019. Totalt har 77 procent av svenska befolkningen e-handlat någon gång i månaden under kvartalet. Störst ökning var i den äldsta åldersgruppen.

Årsprognosen justeras upp

Postnord höjer nu sin helårsprognos till en tillväxt på 33 procent från tidigare 11 procent.

”Vi baserar vår nya prognos på att vi har två kvartal bakom oss med 16 respektive 49 procents tillväxt, samt på tydliga signaler från våra konsumentundersökningar om att tredje kvartalet kommer bli något lugnare än kvartal två. Sista kvartalet blir såklart avgörande, med Black Friday och julhandeln. Men givet att oron för viruset inte ökar på nytt så bedömer vi att tillväxten snarare ligger kvar på tredje kvartalets nivå”, säger Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker hos Postnord.

ANNONS
ANNONS