Postmarknaden är i stor förändring, brevvolymerna minskar drastiskt. Samtidigt som svenskarna har hittat till E-handeln, som ökar lavinartat. Därför kräver Post- och telestyrelsen, PTS, att marknaden ska säkras och anpassas inför framtiden.
”PTS efterlyser därför en ökad samverkan mellan postsektorn och andra samhällssektorer”, säger Emma Maraschin.

ANNONS

Post- och telestyrelsen oroar sig för den svenska postmarknaden och nu kommer myndigheten med en rapport om volymutveckling och hur konkurrensen fungerar i branschen.

Minskar snabbare

Antalet skickade brev minskar i allt raskare takt och under förra året, 2020, minskade brevförsändelserna med nära tolv procent. Totalt skickades 1,6 miljarder brev i Sverige 2020. Sedan millennieskiftet har brevvolymen fallit med hela 57 procent.

Ökad E-handel ger fler paket

Något som däremot går upp är paketmarknaden. Bara under 2020 ökade E-handeln med 40 procent, en av orsakerna är pandemin som förändrat beteendet. Det skickades nära 192 miljoner paket, med maxvikten 20 kilogram.

Till följd av de ökade paketförsändelserna skickades också ungefär 48 miljoner paketbrev, något som gör att PTS betonar postlådan och brevinkastet fortfarande är en viktig leveranskanal. Hela 22 miljoner paket returnerades av kunderna.

”Vi konstaterar att brevmarknaden har förändrats mycket på kort tid och det finns inga tecken på att detta skifte skulle upphöra. Samtidigt behöver brev- och paketflödena bli än mer integrerade i andra marknader”, säger Emma Maraschin, chef på PTS enhet för postfrågor och fortsätter:

”För att posttjänsten bättre ska svara mot samhällets nuvarande och framtida behov så behövs åtgärder och anpassningar från många olika aktörer”

Hållbara leveranser

Nu kommer PTS att titta vidare på vad som behöver göras för att skapa hållbara leveranser även i framtiden.

ANNONS
ANNONS

”Även om det behövs anpassningar så är det viktigt att kvaliteten inte äventyras. Det som är utlovat ska hållas och man ska kunna lita på att brevet kommer fram i tid. PTS kommer fortsätta att granska hur Postnord följer de krav och regler som gäller”, säger Maraschin.

Läs mer: Fler branschnyheter på [Teknikdygnet]