E-handelsjätten Amazon redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Resultatet var även oväntat starkt.

ANNONS

Omsättningen steg 40,2 procent till 88,912 miljarder dollar (63,40). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 81,245.

Amazon Web Services (AWS) noterade en tillväxt om 29 procent, liksom prenumerationsintäkterna som täcker Amazon Prime. Det är första gången AWS noterar en tillväxt under 30 procent sedan de började särredovisas.

Ebitda-resultat blev 14,192 miljarder dollar, väntat 9,046, med en ebitda-marginal på 16,0 procent.

Resultat per aktie så som den redovisas i resultaträkningen hamnade på 10,300 dollar (5,22), vilket är hela 583,0 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 1,508. Justerat resultat per aktie blev 10,301 dollar, vilket är 43,9 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 7,158.

Aktien steg 5 procent i den amerikanska efterhandeln till 3 204,60 dollar. Analytikerkåren hade en genomsnittlig riktkurs om 3196,95 dollar på aktien i samband med rapport.

ANNONS
ANNONS
Amazon, BUSD Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 88,912 81,245 9,4% 63,40 40,2%
EBITDA 14,192 9,046 56,9%
EBITDA-marginal 16,0% 11,1%
Resultat per aktie, USD 10,300 1,508 583,0% 5,22 97,3%
Resultat per aktie, justerat 10,301 7,158 43,9%

Konsensusdata från Bloomberg