Amazon har för första gången i bolagets historia aviserat att de, med start 28 april, kommer att addera en 5-procentig avgift mot bakgrund av inflationen och ökade drivmedelskostnader. Bakgrunden till e-handelsjättens beslut är de senaste månadernas snabbt ökande inflationstakt.

ANNONS

Enligt CNN säger Amazons talesperson Patrick Graham att bolaget förväntades kunna återgå till ett normalläge under 2022 efter att Covid-19 restriktionerna runtom i världen avtagit, men drivmedelskostnaderna och inflationen har medfört nya utmaningar. Det är samtidigt oklart hur länge dessa kostnader kommer att fortsätta öka. Amazon väljer därför att debitera en tilläggsavgift som ska täcka in bolagets ökade kostnader för transporter och inflation snarare än att introducera en permanent avgiftshöjning.

Påverkar bolag som säljer via Amazon

Patrick Graham poängterar att tilläggskostnaderna endast kommer att gälla företag som väljer att använda sig av Amazons fullfillment services, vilket inkluderar tjänster som lagerhållning, paketering och leverans av produkter. Företag som säljer sina produkter via Amazon men inte använder sig av bolagets fullfillment services kommer inte att behöva betala någon avgift.

Uber och Lyft debiterar också bränsletillägg

Amazons tilläggsavgift är det senaste exemplet på hur företag reagerar på inflationstakten och skenande drivmedelskostnader. Andra exempel är Uber och Lyft, som nyligen har börjat debitera tillfälliga bränsletillägg och flygbolag som höjt sina biljettpriser. I mars höjde leverantörer sina priser med i genomsnitt 11,2 procent, vilket är den enskilt största höjningen sedan 2010 enligt the Bureau of Labor Statistics. Samtidigt höjdes konsumentpriserna med 8,5 procent i mars, den största ökningen en enskild månad sedan 1981.

Amazon skriver i ett pressmeddelande att de har strävat efter att minimera inflationseffekterna gentemot de företag som säljer sina produkter via bolagets plattform. Patrick Graham betonar även att nivån på bolagets tilläggskostnad är i nivå med de tilläggsavgifter andra bolag debiterar.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Amazon anklagar fack för cannabismuta [Dagens PS]