Regeringen satsar under 2020 fem miljarder kronor extra till välfärden. Det skriver S, MP, C och L på Aftonbladet Debatt efter att det kommit krav om mer pengar till välfärden från oppositionen.

ANNONS

”I dag kan vi tillsammans presentera fem nya välfärdsmiljarder för i år, för att stärka kommunsektorn och trygga medborgarnas tillgång till en bra vård, skola och omsorg. Vi gör det tillsammans med ett samlat paket för att stärka tryggheten”, framgår det.

För att minska brottsligheten och öka tryggheten tillförs totalt 750 miljoner kronor i år för att bland annat stärka domstolsväsendet, Säkerhetspolisen, Kriminalvården och Rättsmedicinalverket.

”I en föränderlig tid leds Sverige nu av ett brett samarbete som med handlingskraft och långsiktighet, och med reformerna i Januariavtalet som grund, tar sig an samhällsproblemen”.

ANNONS
ANNONS