Idag handlar ledarkollen om klimatförändringarna, poltik, tillväxt, den ”goda” sidans filt över samhällsdebatten och så om bränderna.

ANNONS

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt. 

Klimatförändringarna har nått oss

Värmen, Bränderna, Torkan. Där har du sommaren 2018. DI skriver: ”Man ska vara försiktig med att skylla värmeböljor på den globala uppvärmningen. Vi kan inte koppla enskilda väderhändelser till klimathotet, konstaterade nyligen klimatnestorn och Di-krönikören Johan Rockström. Han slog emellertid också fast att de ökade temperaturnivåerna i Sverige och globalt ”med hundra procents säkerhet” är utslag av klimatförändringarna.

Populistiska partier uppstår inte i ett vakuum

GP skriver initierat om den stundande valrörelsen och sätter en svensk kontext i ett europeiskt perspektiv: ”Mycket av debatten om det nya politiska landskap som håller på att växa fram har handlat om att populismen skulle utgöra ett hot mot den liberala demokratin. Det finns på sina håll fog för en sådan oro. Men denna oro skymmer något minst lika viktigt. Populistiska partier uppstår inte i ett politiskt vakuum. De är resultaten av sakpolitiska misstag och bristande förmåga att representera väljarna hos etablerade partier.”

Vad är egentligen tillväxt?

ETC och Göran Greider skriver om tillväxt på sin ledarplats: ”I all evighet kan man förstås bråka om vad ”tillväxt” egentligen är. Men om det definieras som den ekonomiska princip som mer och mer stressar ekosystem och överskrider de planetära gränserna så är det den principen som ännu styr våra samhällen mot en klimat- och miljökris av bibliska dimensioner.”

Åratal av idiotisk samhällsdebatt

Ett av de viktigare och modigaste nya namnen i svensk åsiktsjournalistik är Bawar Ismail på Gefle-Dagblad. Idag skriver han: ”Samhällsdebatten kring migration och integration i Sverige har präglats av dumheter, värdesignalering och rent nonsens. Jo, faktiskt. Man baxnar när man tittar tillbaka på de senaste 10-15 åren och ser hur extremt ohederlig och antiintellektuell debatten kring dessa känsliga frågor varit.En stor del av det tidiga 00-talets samhällsdebatt kan nämligen summeras så här: Varna för hedersförtryck? Ajabaja, nu fiskar du i grumliga vatten. Problematisera Sveriges flyktingmottagning? Står du inte upp för öppenhet och medmänsklighet, lille vän? Oroad för islamistisk extremism? Sluta vara så rasistisk! Kritisk mot kravlös integration? Vadå, vill du tvångsassimilera alla som kommer hit?”

ANNONS
ANNONS

Dagens Snackis: Fortsatt bränderna. Att höra hur människor som bott i sju, åtta generationer på sin gård tvingas evakuera är hjärtskärande. Och intressant att det är Kungen och inte statsministern som är först med att hedra brandmännen och alla hundratals frivilliga som hjälper till runt om i Sverige.