Storbritannien ger i huvudsak efter för EU:s krav vilket gör att Brexit-förhandlingarna kan gå vidare till nästa fas. Marknaderna har reagerat positivt på nyheterna.

ANNONS

Räntan på brittiska tvååriga statsobligationen har stigit med 4 räntepunkter och noteras till den högsta nivån sedan våren 2016, vilket alltså är före Brexit röstades igenom. Pundet har stärkts på bred front och finanssektorn på börsen har stärkts.

Swedbank anser att beskedet är bra i det korta perspektivet, men att det fortfarande råder en osäkerhet.

”Dagens besked kommer sannolikt att minska osäkerheten i närtid för företag och hushåll, vilket gynnar den brittiska ekonomin. Återigen har man möjlighet att hålla tidsplanen för Brexit som går ut i mars 2019 – hade man inte inlett fas två innan årsskiftet hade detta ifrågasatts. Det är dock värt att notera att osäkerheten på sikt består. Många detaljer saknas fortfarande och när euforin med dagens uppgörelse lagt sig lär internpolitiska spänningar i Storbritannien öka, inte minst då mer detaljer släpps”, skriver den svenska storbanken i en analys.

ANNONS
ANNONS