Polen, Tjeckien och Ungern kan fällas för att de vägrade ta emot flyktingar under flyktingkrisen 2015. Detta enligt EU-domstolens generaladvokat.

ANNONS

Sveriges Radio rapporterar om att generaladvokaten Eleanor Sharpston tycker att de tre länderna ska fällas. Det här är av stor betydelse eftersom domstolen brukar följa generaladvokatens råd.

De tre länderna ska ha hävdat att migranterna utgjorde en fara för nationell säkerhet, ett argument som generaladvokaten inte köper för en sekund. Snarare så hade de kunnat säga nej till enskilda individer som utgjorde en sådan risk.

”Dessa medlemsländer kan inte åberopa sitt ansvar att upprätthålla lag och ordning och att skydda den inre säkerheten för att inte följa lagenliga EU-åtgärder som de inte håller med om”, säger Eleanor Sharpston till Europaportalen.

Generaladvokaten ser en stor fara i att låta de tre länderna undslippa straff när de inte har följt EU-reglerna, eftersom det kan undergräva rättsstaten, enligt Sveriges Radio.

ANNONS
ANNONS

Det första steget i den här processen togs i december 2017 när EU-kommissionen beslutade om att länderna skulle dras inför rätta. Nu har alltså generaladvokaten gett sin syn på saken.