Läget är prekärt kring långtidsarbetslösheten. Pengarna från regeringen räcker inte för att bromsa den oroande utvecklingen.

ANNONS

Det konstaterar Arbetsförmedlingen som enligt TT vill ha en dialog med regeringen om läget och den politik som förs.

Anslagen till arbetsmarknadsprogrammen har skurits ner ”väsentligt”, enligt Arbetsförmedlingen. Anslagen är betydligt mindre än vad regeringen tidigare utlovat.

Det här uppges vara en konsekvens av att regeringen justerat ner prognosen för arbetslösheten i budgeten, framgår det i Arbetsförmedlingens nya utgiftsprognos som nyhetsbyrån TT i en artikel på DN.se hänvisar till.

Redan utsatt grupp riskerar långtidsarbetslöshet

”Arbetsförmedlingen behöver föra en dialog med regeringen kring fördelningen av volymerna samt konsekvenserna av politikens inriktning”, heter det.

Anslaget till aktivitetsstöd har krympts med en miljard kronor för nästa år, jämfört med utfästelser.

Totalt i år och nästa år uppges anslagen för aktivitetsstöd minska med 2,5 miljarder kronor och nu tvingas Arbetsförmedlingen dra ned på deltagarantalet för aktivitetsstöd och det handlar om en grupp som riskerar att kastas ut i långtidsarbetslöshet.

ANNONS
ANNONS

Mindre pengar befaras även till matchning för arbetslösa, som fristående aktörer sköter. Detta blir märkbart under andra halvåret i år, enligt Arbetsförmedlingen.

Läs även: Varning för bestående långtidsarbetslöshet [DagensPS.se] »