Sveriges finansminister i bilateralt möte med USA finansminister om en global miniminivå för bolagsskatten. Enligt Magdalena Andersson kan förslaget ”vara en bra investering”.

ANNONS

Det är USA:s finansminister Janet Yellen som lagt fram förslaget om ett globalt golv för bolagsskatten och som Magdalena Andersson (S) nu tänker diskutera med Yellen i en halvtimme på det digitala, bilaterala mötet, berättar Svenska Dagbladet och uppger att det är första gången på åtminstone ett kvarts sekel (1994) som den här typen av möte sker länderna emellan.

Sedan början av 1980-talet har bolagsskatten sänks i flera länder i syfte att attrahera företag.

Samtidigt varnar ekonomer för risken att det slår mot statsintäkterna.

Andersson: Det kan pengarna användas till

Magdalena Anderssons resonemang i SvD indikerar att en minimiskatt för bolag kan bli aktuell. Tids nog.

”Länder som inte gick in i krisen med lika starka statsfinanser som Sverige kommer ju att ha ett behov av finansiering och då hamnar den här frågan kanske i ett annat ljus”, säger hon utan att precisera vilken nivå som minimiskatten skulle hamna på.

ANNONS
ANNONS

Det är för tidigt att säga, menar finansministern som däremot välkomnar idén som sådan om ”pengarna går till utbildning, infrastruktur och annat som också kommer företag till del”.

Ett globalt skattegolv kan då enligt Magdalena Andersson ”vara en bra investering”, framhåller hon i SvD-artikeln, men avfärdar tanken på densamma inom EU med hänvisning till den nationella suveräniteten i skattefrågor.

Sverige sänkte så sent som i bolagsskatten till 20,6 procent och har tidigare gjort det i två steg under Alliansregeringen, framgår det.

På frågan om en global minimiskatt kan leda till att den svenska bolagsskatten höjs, svarar Magdalena Andersson att det är ”en ytterst hypotetisk fråga”.

Några skattesänkningar finns däremot inte i Magdalena Anderssons tankevärld. Det är uppenbart.

Att finansminister Magdalena Andersson i dag dryftar förslaget en global miniminivå på bolagsskatten med USA:s finansminister Janet Yellen hänger ihop med att Andersson även utsetts till ordförande för IMFC – Internationella valutafondens (IMF) högsta rådgivande organ.

ANNONS
ANNONS

Läs även SvD-analysen: ”Skatterevolutionen i USA kan bli dyr för Sverige”.

Läs vidare: Bidens jobbplan får svidande kritik [DagensPS.se] »