Enligt uppgifter från Allbright är bara 43 av de svenska börsbolagens vd:ar kvinnor. Att det ser ut så beror på långlivade föreställningar om vem som kan leda och inte. Men nu tror en amerikansk organisationsforskare att artificiell intelligens är lösningen för jämställdhet.

ANNONS

Danielle Li är professor i karriärutveckling och docent vid MIT Sloan School of Management. Hon har studerat karriärsutvecklingen för nästan 30 000 personer som arbetar på en stor amerikansk detaljhandelskedja och dragit slutsatser om jämställdhet.

Slutsatsen var att ju högre chefspositionen var, desto mindre var sannolikheten att chefen var en kvinna. Det konstaterar tidningen Chef i en intervju med Li.

Ett av problemen för kvinnorna var det verktyg som bolagen i dag använder sig av för att avgöra vem som bör få avancera. Ett vanligt instrument är vad som kallas för Nine Box Grid, där både den nuvarande arbetsinsatsen och förväntningarna på chefprestationerna betygssätts av en överordnad.

Jämställdhet hämmas av fördomar

När det gäller förväntningarna blir bedömningen subjektiv, och Danielle Li säger till tidningen Chef att det därför blir mycket problematiskt. Anledningen är både att det finns stereotypa uppfattningar om egenskaperna hos en bra ledare och om egenskaperna hos kvinnor.

Statistiskt fick detta till konsekvens att 56 procent av de anställda var kvinnor. 48 procent av avdelningsdirektörerna, som arbetade närmast verksamheten, var visserligen också kvinnor. Men bara 35 procent av cheferna för hela varuhus var kvinnor, och på distriktschefnivå hade antalet reducerats till 14 procent.

Det som är hoppingivande för affärsverksamheternas jämställdeht är att tekniken börjar utvecklas för att den artificiella intelligensen kan användas. Den är inte partisk på samma sätt som en överordnad och algoritmerna kan skräddarsys för att göra en så skarp bedömning som möjligt.

ANNONS
ANNONS

För den som inte orkar vänta på teknikens under tipsar Danielle Li om strategier för att minska misstagen. Bland annat är det bra med skriftliga motiveringar till varför ett betyg har satts. Att som chef belöna lojalitet kan också visa sig vara en bra strategi.

Läs också:

Ny studie: Svenska kvinnor bäst på inhemska aktier [Dagens PS]
Fler ojämställda svenska börsbolag än någonsin [Dagens PS]