Sverige bjuder in internationella kapitalförvaltare till pensionssystemets fonddel men kräver att man integrerar hållbarhet liksom miljö- och sociala mål för att få vara med i fördelningen av de drygt 960 miljarder kronor det handlar om.

ANNONS

Det är Bloomberg som uppmärksammar att Sverige bjuder in internationella kapitalförvaltare till att vara med i fonddelen av det svenska pensionssystemet, men att man även ställer hårdare krav på dem.

De som vill vara med måste acceptera ESG-reglerna kring att integrera miljö-, sociala- och hållbarhetsmål.

Kräver hållbarhet

”Till skillnad från dagens system kommer det att finnas ett krav på att man systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i sin verksamhet”, säger Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondavdelning, hos Bloomberg.

Man noterar att det nya ramverket kommer efter skandaler inom pensionssystemet mindre seriösa fondförvaltare och skriver att Sverige, inför omstruktureringen, kommer att välja ut 150 fonder under andra kvartalet.

”Kostade miljarder”

Man hänvisar specifikt till skandalen kring Allra som ”till slut kostade skattebetalarna minst 2,8 miljarder kronor” och ledde till ”böter och fängelsestraff för sex av personerna som var inblandade i investeringsbluffen”.

Sverige lagstiftar nu sina ESG-krav för pensionsförvaltare i lag, enligt vilka värdepappersföretag ska visa ett ”exemplariskt förhållningssätt till hållbarhet genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande,” skriver Bloomberg

Måste kunna visa

Internationella värdepappersföretag som är intresserade av att ansöka om att vara med i denna del av pensionssparandet, drygt 10 procent av Sveriges totala offentliga pensionstillgångar, behöver kunna dokumentera sina ESG-krav.

ANNONS
ANNONS

Kan åka ut

Det inkluderar att visa att de även har processer på plats för att förhindra att portföljfonder kopplas till brott mot FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller FN:s vägledande principer för mänskliga rättigheter.

”Om kraven inte uppfylls är det ett avtalsbrott som kan leda till att fonden inte får vara kvar på fondmarknaden”, säger Erik Fransson.

Läs även: Rekordupphandling: 1000 miljarder i pension på spel [Dagens PS]