Det senaste året har i stor utsträckning präglats av covid-19-pandemin. Trots detta noteras en ny högstanivå för svenskarnas fondförmögenhet när fondåret 2020 summeras.

ANNONS

Det skriver Fondbolagens Förening i ett pressmeddelande på fredagen.

En stark inledning av året både vad gäller börsutveckling och nysparande i fonder vändes under mars till global oro, med kraftigt fallande aktiemarknader och massiva nettouttag från fonder, i spåren av ökad smittspridning av corona. Därefter har en mycket kraftfull återhämtning ägt rum, vilket resulterar i att såväl aktiemarknaden som det totala nysparandet i fonder visar tydliga uppgångar under året.

Så mycket ökade fondförmögenheten

Under 2020 gjorde fondspararna i Sverige nettoinsättningar i fonder på totalt 76 miljarder kronor. Den samlade fondförmögenheten steg med 400 miljarder och uppgick vid utgången av året till rekordhöga 5 455 miljarder kronor.

Den klart största delen av årets nysparande gick till aktiefonder, 67 miljarder kronor. Även korta räntefonder och långa räntefonder uppvisade nettoinflöden, medan blandfonder och hedgefonder noterade nettouttag sett över helåret 2020.

”Fondåret 2020 har bjudit på historiska rörelser och bevisar troligtvis mer än något annat år vikten av att vara långsiktig och inte göra drastiska förändringar i sitt sparande när det stormar på marknaden. Att vi skulle stänga året med en rekordhög fondförmögenhet var det nog inte många som trodde när det var som mörkast i våras.”

ANNONS
ANNONS

”Det är även glädjande att se ett positivt nysparande i fonder 2020, trots de massiva uttagen i mars. Spararna valde framförallt globala aktiefonder samt branschfonder under året och nettosparandet i aktivt förvaltade aktiefonder översteg för första gången sedan 2013 nettosparandet i indexfonder”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.