Fondförmögenheten i landet satte nytt rekord 2021 då svenskarna blev nästan 1 500 miljarder kronor rikare på fonder, enligt ny rapport.

ANNONS

Enligt Fondbolagens förening nysparade svenskarna i fonder för 195 miljarder kronor under 2021.

Det är nytt rekord för ett enskilt år, framgår det.

Den största delen av nysparandet gick till aktiefonder med nettoinsättningar på närmare 91 miljarder. Av det gick närmare 68 miljarder, 75 procent, till indexfonder.

Även blandfonder och långa räntefonder hade stora nettoinflöden, 40 miljarder vardera, och i korta räntefonder uppgick nettoinsättningarna till drygt 21 miljarder under förra året.

Fondförmögenheten hisnande 6 951 miljarder kronor

Vid utgången av 2021 uppgick den samlade fondförmögenheten i Sverige till rekordhöga 6 951 miljarder kronor – en ökning med närmare 1 500 miljarder kronor, eller 1 496 miljarder kronor för att vara exakt, enligt Fondbolagens förenings årsrapport som uppger att drygt 1 300 miljarder kom från positiv värdeutveckling under året.

ANNONS
ANNONS

”2021 slutade som ett riktigt rekordår, både vad gäller nysparandet i fonder såväl som fondförmögenheten som helhet. Detta trots att vi fortsatt befinner oss i en pandemi och genomgick turbulenta tider med bland annat inflationsoro, halvledarbrist samt stormiga råvaru- och elpriser. Spararnas intresse för globala aktiefonder var fortsatt starkt. De visade även tilltro till hemmamarknaden och Sverigefonder hamnade på en andra plats gällande nettosparandet 2021. Tillväxtmarknader hade dock svårare att locka till sig kapital under året”, summerar Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening, i pressmeddelandet.

Läs även: De bästa hedgefonderna i världen 2021 [Dagens PS]