Hittills i år noterar aktiefonder ett samlat nettouttag på hela 34,4 miljarder kronor, enligt ny statistik från Fondbolagens förening.

ANNONS

Fonduttagen totalt sett netto uppgår i år till 35,1 miljarder kronor, varav merparten är aktiefonder som enligt Fondbolagens förening har nettouttag på 34,4 miljarder kronor sedan årets början.

I mars var det sammanlagda nettouttagen från fonder 3,7 miljarder kronor. Förutom aktiefonder noterades uttag ur blandfonder och korta räntefonder medan långa räntefonder och i särskilt företagsobligationsfonder hade nettoinsättningar under månaden.

Så stor är svenskarnas samlade fondförmögenhet

”För tredje månaden i rad var det uttag från såväl aktiefonder som från fonder totalt, om än på en lägre nivå än under föregående månader. De aktiva fondspararna valde att göra uttag från Nordamerika- och Europafonder medan insättningar gjordes i framför allt Sverigefonder. Noterbart är också att korta räntefonder noterade nettoutflöden i mars”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening, i ett pressmeddelande.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under i mars med närmare 58 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6 467 miljarder.

Av den totala fondförmögenheten var 4200 miljarder (motsvarande 65 procent) placerade i aktiefonder.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Wall Streets bästa fonder är vinnare på råvaror [Dagens PS]

Läs mer: Proffs mot strömmen – spår hausse på börsen [Dagens PS]