Under juli fortsatte nettosparandet i fonder på den svenska marknaden. Bäst gick aktiefonder med ett nysparande på 6,1 miljarder kronor, följt av långa räntefonder 3,5 miljarder och blandfonder 2,6 miljarder.

ANNONS

Det visar färska siffror från Fondbolagens förening. Det totala inflödet var 12,9 miljarder kronor.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 106 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juni till 4 737 miljarder.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 40,9 miljarder kronor. Den största delen har tillfallit aktiefonder, följt av räntefonder.

ANNONS
ANNONS
Månad Totalt sparande, mdkr Aktiefonder, mdkr
Juli, 2019 12,9 6,1
Juni, 2019 3,9 7,8
Maj, 2019 5,3 4,4
April, 2019 7,8 7,7
Mars, 2019 2,4 -3,9
Februari 2019 3,1 3,5
Januari 2019 4,5 2,0
December 2018 29,8 15,3
November 2018 -5,4 -6,9
Oktober 2018 -9,1 -21,4
September 2018 -3,0 -2,7
Augusti 2018 4,5 3,0
Juli 2018 16,2 3,8
Juni 2018 1,8 -3,8
Maj 2018 7,2 7,0
April 2018 4,2 -0,4
Mars 2018 0,5 -4,5
Februari 2018 -1,2 -8,2
Januari 2018 8,8 12