Allt fler gör hållbara fondval med motiveringen att de tror på högre avkastning, enligt Fondbolagens förening.

ANNONS

Främst är det förhoppningar om att påverka utvecklingen åt rätt håll som driver hållbara fondsparare.

Näst största skälet är ovilja att investera oetisk verksamhet.

Därefter kommer tron på högre avkastning. I år är det 17 procent som gjort hållbara fondval med det argumentet mot 14 procent 2021, enligt en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Fondbolagens förening.

Fler kvinnor än män fondsparar hållbart

Den visar också att 35 procent av spararna väljer en fond för att den är hållbar.

I fjol var det 36 procent som gjorde sina fondval utifrån det argumentet.

ANNONS
ANNONS

Fler kvinnor (39 procent) än män (31 procent) sparar i hållbara fonder, framgår det i pressmeddelandet.

Samtidigt svarar 31 procent av spararna att det under de senaste fem åren blivit allt viktigare för dem att investera i fonder med hållbar inriktning.
Även här är det fler kvinnor (38 procent) än män (24 procent) som tycker att det har blivit viktigare.

De flesta fondspararna (57 procent) tycker det är viktigt att fonden de investerar i är hållbar.

Framför allt anser kvinnor det när 66 procent svarar att det är mycket eller ganska viktigt.

Motsvarande siffra för männen är 47 procent.

Det tycker männen är viktigast

Många sparare tycker samtidigt att det är svårt att hitta information om fonder med hållbar inriktning (39 procent) och färre tycker det är ganska eller mycket lätt (33 procent).

ANNONS
ANNONS

Ungefär en tredjedel (41 procent) av spararna vill fortsatt att fondbolaget agerar aktiva ägare i portföljinnehaven.

Här tycker männen den frågan är viktigast (45 procent) jämfört med 38 procent bland kvinnorna.

Läs även: Håller föredrag om ESG – har miljarder i rysk olja och gas [Dagens PS]