Fonder har svårt att slå teknikindex över tid, enligt en analys från Avanza-ägda Placera. Stora innehav i högpresterande storbolag drar upp indexet för mycket.

ANNONS

De senaste 15 åren har den globala techsektorn överpresterat rejält jämfört med ett globalt aktieindex. Däremot är det få teknikfokuserade fonder som lyckas slå jämförelseindexet för sektorn, MSCI ACWI Information Technology index.

Det globala aktieindexet, Morgan Stanley Capital International All Country World Index (MSCI ACWI) är designat för att ge ett värde för världens aktiemarknader. Indexet innehåller drygt 3000 bolag i 49 länder.

Det sektorsinriktade MSCI ACWI Information Technology omfattar däremot 350 bolag noterade på 23 utvecklade börser och 27 tillväxtmarknadsbörser, inriktade på teknikbolag. De senaste fem åren har indexet en avkastning på 249,6 procent, mätt i svenska kronor och inklusive utdelningar, enligt Placera, som också skriver att det bara är en handfull globala fonder som lyckats slå teknikindex över femårsperioden.

Börsvärdesviktat med stora innehav i Apple och Microsoft

En anledning till att indexet gått så starkt är att det är börsvärdesviktat, enligt Placera. Det innebär att storbolagen Apple och Microsoft står för en stor del av indexet – och eftersom de gått väldigt starkt så blir det svårt för fonder att nå upp till samma nivåer.

Den handfull fonder som klarat av att slå indexet har ofta använt samma strategi – stora satsningar på stora bolag. Bäst presterande i Placeras sammanställning är BGF World Technology, som förvaltas av världens största fondbolag och kapitalförvaltare Blackrock.

BGF World Technology har avkastat 350 procent de senaste fem åren, och har 85 procent av sitt kapital i riktigt stora bolag. Apple väger 4,3 procent och Microsoft 4,1 procent i fonden som också har rejäla innehav i stora börsraketer som Tesla och Square.

Gått bättre för fonder det senaste året

Däremot har en majoritet av de aktivt förvaltade teknikfonderna slagit index det senaste året, MSCI ACWI är upp 29,5 procent det senaste året – men det är fonder många som varit bättre.

ANNONS
ANNONS

Bäst i Placeras sammanställning är Thematica – Future Mobility Retail, som investerar i värdekedjan kring elbilar och är upp 108,2 procent det senaste året.

Läs även: ”Kreditmarknaden ger vibbar från 2007” [Dagens PS]