”Jag tror att detta kan bli de aktivt förvaltade fondernas revansch”, säger Joacim Olsson, vd för Aktiespararna, till Finansliv.

ANNONS

Uppstickare med generösa rabatter, ibland upp till 50 procent, erbjuder fonder som traditionellt tillhandahålls av bankerna.

Allt fler sparare börjar nu upptäcka fondplattformarna där avgifterna är låga och nettoavkastningen hög. I första hand lockas unga män i storstäder, men även kvinnor, framgår det.

”Vi ser en förändring, där uppstickare som Fondo, Savr och andra liknande bolag lockar till sig sparare”, berättar Joacim Olsson för Finansliv och förklarar att aktivt förvaltade fonder samtidigt upplever en renässans.

Indexnära fonder går hem

Billiga indexfonder är i ropet. Enlig Fondbolagens förening har indexfondernas andel av den totala förmögenheten i aktiefonder i Sverige har stigit från 6 procent 2010 till närmare 18 procent mot slutet av 2020.

En högre andel kvinnor äger nu direkt i aktier.

Vid sidan av den här utvecklingen stiger fondrådgivning i popularitet.

Och när det gäller fondhandel spår experterna att en provisionsfri sådan har framtiden för sig.

ANNONS
ANNONS

”Genom att nya aktörer går in och konkurrerar med befintliga behöver vi heller inte regelrätt provisionsförbud genom lagstiftning”, säger Olof Cristoferson, vd för Fondo, i artikeln.

Läs mer här.

Läs även: Aktiespararna angriper Magdalena Andersson [Dagens PS]