Betalteknikföretaget Payer redovisar ökande omsättning under helåret 2019 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

ANNONS

Det framgår av årsredovisningen.

Omsättningen steg 40,6 procent till 9,0 miljoner kronor (6,4).

Rörelseresultatet blev -5,7 miljoner kronor (-0,4).

Resultatet efter skatt blev -5,5 miljoner kronor (-0,5).

Likvida medel uppgick till 3,0 miljoner kronor (0,2).

ANNONS
ANNONS
Payer, Mkr 2 019 2 018 Förändring
Nettoomsättning 9,0 6,4 40,6%
Rörelseresultat -5,7 -0,4
Nettoresultat -5,5 -0,5
Likvida medel 3,0 0,2