Förståelse för krypto är nyckeln till framtidens investeringar. Det handlar om teknik som kommer att revolutionera investeringsbranschen och öppna för många fler investerare.

ANNONS

Krypto-tillgågar, tokenisering av tillgångar, blockkedjor och andra typer av DTL (distributed ledger technology, distrubuerade register, det vill säga databaser) är fortfarande i utvecklingsstadiet. Trots det säger Russel Barlow, Global Head of Alternatives på abrdn, att det handlar om teknologi som kommer att revolutionera investeringsbranschen.

Flyttar traditionella investeringar

”I det här sammanhanget finns det tre nyckeltrender att ha ögonen på: tillväxten av digitala värdepapper (eller token), tillväxten av digitala börser och tjänsteföretag, och ökningen av digitala fonder och produkter”, säger Barlow till Dagens PS.

Russel Barlow tror att huvuddelen av det vi kallar traditionella investeringar flyttar till blockkedjor. Vad innebär då det?

”Fler möjligheter för en mycket större grupp investerare”, säger Barlow. ”Det är troligt att kapitalförvaltare i framtiden erbjuder tillgångar i form av token, samtidigt som man har möjlighet att omvandla ägandet av tillgångar som privata skulder och fastigheter till digitala token”.

Skapar nya krypto-tillgångar

DLT är samlingsnamnet för olika typer av teknologi, där blockkedja är en. Informationen samlas som i gamla tider i en huvudbok, men eftersom huvudboken (databasen) använder krypterad kod går det inte att ändra i den. I en DLT registreras transaktioner och uppgifter om ägande i ett nätverk.

Det är säkert nog för att skapa nya krypto-tillgångar, som till exempel bitcoin, och tekniken gör att man kan köpa, sälja och byta tillgångar dygnet runt. Allt är helt spårbart och kan inte ändras.

Fysiska tillgångar blir token

Tokenisation betyder att man ersätter privata data – uppgifter om bankkort eller äganderätt, till exempel – med ett digitalt token. Data sparas fortfarande på ett säkert ställe. Man registrerar sedan detta token via DLT, och det kan också fraktioneras.

”I framtiden kan du äga en kvadratmeter av en bondgård, eller 10 procent av en årgångsflaska vid eller 0,5 procent av en obligation”, säger Russel Barlow. ”Det avgörande är att du sedan kan sälja den där kvadratmetern bondgård relativt lätt och utan den kostnad och administration som det nu innebär att sälja fysisk mark. Sätten token kan användas är oändliga.”

ANNONS
ANNONS

Token kan alltså representera endera fysiska eller ”virtuella” tillgångar som enbart finns i DLT-nätverk, som kryptovaluta eller digital konst, NFT.

”Det är vad investerare börjar bli upphetsade över”, säger Russel Barlow. ”Fysiska tillgångar kan nu tokeniseras, och sedan kan detta token delas upp i mycket mindre bitar.”

Läs även: Ingen uptober för bitcoin [Dagens PS]