Finansinspektionen kommer att granska kryptovalutabolagen Goobit och Safello. Anledningen är att myndigheten vill undersöka om företagen följer lagarna kring penningtvätt, rapporterar Breakit

ANNONS

“Handel med virtuella valutor, som bitcoin och andra kryptotillgångar, innebär hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen har därför valt att granska hur de marknadsledande företagen Safello och Goobit följer penningtvättsreglerna”, skriver myndigheten som förklaring.

Myndigheten skriver att virtuella valutor som bitcoin är attraktiva för “kriminella aktörer” eftersom de erbjuder anonymitet och går att säljas och köpas över landsgränserna med begränsad insyn.

Finansinspektionen konstaterar att bolag som erbjuder växlingstjänster till ”vanliga pengar” kan bli utnyttjade av kriminella.

Goobit, som skickade ett eget pressmeddelande efter FI:s besked, hävdar att bolaget har en hög ambitionsnivå när det gäller efterlevnad av lagar, regler och föreskrifter. Bolaget skriver därför att man välkomnar utredningen.

ANNONS
ANNONS

Läs också: 

Bedrägerier med bitcoin vanligast