Undersökningen mäter kommunernas service och effektivitet i myndighetsutövning.

Runt 30.000 företagare har svarat på frågor om kommunernas service inom sex myndighetsområden i mätningen som Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomfört sedan 2010.

Enligt SKL blir företagarna alltmer nöjda. Ökningen märks särskilt när det gäller kommunernas livsmedelskontroller.

”Kommunerna utvecklar systematiskt sin företagsservice. Det är en central del i arbetet för ökad tillväxt och ett bättre lokalt företagsklimat. Det är glädjande att arbetet ger konkreta resultat”, säger Katrien Vanhaverbeke, chef för sektionen för lokal och regional utveckling på SKL, i ett pressmeddelande.

Från början låg det så kallade NKI-värdet (NKI: Nöjd kund-index) på 66. I dag har det klättrat till 72 av 100 möjliga och enligt SKL har det skett en ökning vid varje mättillfälle.

Minst nöjda är företagarna med kommunernas hantering av bygglov.

”Kommunernas arbete med bygglov omfattas av en komplicerad lagstiftning som förändrats åtskilliga gånger sedan vår första mätning. Vi kan också se att bygglov är det område där företagare tenderar att bli mest missnöjda om ärenden avslås”, säger Katrien Vanhaverbeke.

Här är de kommuner där företagarna generellt sett är mest nöjda:

ANNONS
ANNONS

Höganäs

Tomelilla

Åmål

Öckerö

Bengtsfors

När det gäller större kommuner med fler än 40.000 invånare med högst NKI-värde toppar Mölndal listan och följs av Lidingö.

Därefter kommer Örebro, Upplands Väsby och Solna, framgår det.

SKL-undersökningen görs i samverkan med Stockholm Business Alliance. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar har deltagit i den nu aktuella undersökningen.