Erfaren hälsostrateg tipsar både chefer och medarbetare.

Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Tre av fyra personer har upplevt psykisk ohälsa, antingen själv, hos en kollega eller som närstående, enligt Försäkringskassan.

Men trots att problemet är så utbrett vågar många inte berätta för sin chef att de mår psykiskt dåligt. ”Forskning har visat att arbetsplatsen spelar en viktig roll i kampen mot psykisk ohälsa. Den sammantagna bilden visar att en viktig förutsättning för ett effektivt förebyggande arbete mot psykisk ohälsa på våra arbetsplatser saknas”, säger Länsförsäkringars hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

Arbetsgivaren har det grundläggande ansvaret för en bra arbetsmiljö, slår Arbetsmiljöverket fast.

ANNONS
ANNONS

Medarbetarsamtal är ett bra sätt att skapa öppenhet och dialog mellan chefen och de anställda. Medarbetarsamtalen bör alltså inte bara handla om prestationen utan även ge utrymme för hur medarbetarna mår, anser hälsostrategen Kristina Ström Olsson, som har följande tips till chefer för att bota psykisk ohälsa på jobbet:

1. Skapa ett gott arbetsklimat genom ett rättvist och stödjande ledarskap med öppen kommunikation.
2. Arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna. Ha nolltolerans när det gäller kränkningar och mobbning.
3. Kommunicera. Både arbetsgivare och medarbetare har ett ansvar att bidra till en fungerande och god arbetsmiljö.

Du som är anställd har också ansvar att arbeta för en god arbetsmiljö. ”Som medarbetare har man ett ansvar att jobba med självledarskap och med sin egen hälsa. Du kan vända dig till chefen, HR-avdelning eller sjukvårdsförsäkring. Det kan vara bra att ha koll på vad ens försäkring via arbetsgivaren innefattar. Där kan finnas tillgång till förebyggande hälsotjänster eller rådgivning med experter”, säger Kristina Ström Olsson.