Pandemin har bromsat upp många projekt under 2020. Entreprenören och filantropen Hansjörg Wyss – låter dock inte viruset hindra hans hållbarhetsarbete. Affärsmannen har satsat en miljard dollar på att inom tio år utöka världens skyddade områden.

ANNONS

Wyss Campaign for Nature. Så heter kampanjen, ledd av schweiziske miljardären Hansjörg Wyss – som grundade Synthes USA, ett företag som tillverkar medicinska instrument.

För två år sedan, innan pandemin startade, bidrog Wyss med en miljard dollar till 30×30-målet, ett globalt projekt som som går ut på att bevara och skydda 30 procent av världens land- och havsområden – till 2030.

I nuläget är det bara omkring 13 procent av landområdena som skyddas och två procent av havsområdena.

Hittills har omkring en tredjedel av den tilltänkta summan använts – till att skydda 18 miljoner tunnland mark och 160 000 kvadratkilometer havsområden, rapporterar natursajten Mongabay. 

Pandemin, erkänner Wyss, har ”komplicerat framgångarna”, men 85-åringen tänker inte motgångarna låta stoppa honom. Tvärtom är han hoppfull.

ANNONS
ANNONS

”Både i USA och internationellt så ser vi en historisk möjlighet att skjuta in de biljoner dollar som ska bygga upp samhället efter Covid-19 – till hållbara sektorer,” säger han till Mongabay, och förklarar att EU redan har lovat att man ska sätta hållbarhet högt upp i fokus i återuppbyggnadsarbetet.

”Pandemin har bara bevisat hur viktigt vårt arbete är för planetens framtid”.

Även jobb skapas 

Att satsa pengar på hållbarhet är inte bara bra för miljön, säger Wyss. Nya jobb kan skapas genom hållbarhetsarbetet menar han.

”En nyligen gjord ekonomisk analys i USA – visar att för varje miljon dollar av offentliga medel som investeras i hållbarhet, så kan upp till 30 jobb skapas”.

Även små summor pengar kan, enligt Wyss, få arbetslösa människor att arbeta med att till exempel plantera nya skogar och därigenom motverka klimatförändringarna.

ANNONS
ANNONS

”Politikerna måste bara sätta in den politiska viljan – att sätta igång med åtgärderna”.

Läs mer: Hållbart uppkopplade genom 5G – men det går för långsamt