58 procent av Sveriges befolkning vill att staten satsar mer på vindkraft än i dag, visar en ny mätning från SOM-institutet. Men för första gången har andelen som inte vill ha ett vindkraftverk i sin närhet sprungit om andelen som kan tänka sig det.

ANNONS

Vindkraft är en populär energikälla, men tappar för andra året i rad stöd hos befolkningen, enligt ett pressmeddelande från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Dessutom är det nu fler som är negativa än positiva till vindkraftverk i närheten av sin fasta bostad.

Det finns ett tydligt samband mellan att bo i vindkrafttät kommun och att inte vilja satsa mer på vindkraft, skriver SOM-institutet.

58 procent av svenskarna satsa mer på vindkraft än idag, och 21 vill satsa ungefär lika mycket som idag. 13 procent vill satsa mindre eller helt avstå. Endast solenergi och vattenkraft rankas högre i undersökningen när det kommer till vilka energislag Sverige bör satsa på. Men jämfört med tioårsperioden 1999-2009 har stödet avtagit.

”Det handlar nog inte i första hand om att synen på vindkraft i sig blivit markant mer negativ, utan snarare att man anser att det har byggts tillräckligt redan”, säger Erik Jönsson, biträdande forskare vid Statsvetenskapliga institutionen i ett uttalande. Han kallar det hela för ”termostateffekten”.

Vindkraft möter motstånd från landsbygd och högerväljare

När det gäller att etablera vindkraft nära den egna fasta bostaden är många fler än tidigare negativa. 2016 kunde 40 procent tänka sig en sådan lösning. 2021 är det lika många som inte kan tänka sig det, mot 33 procent som fortsatt är positiva.

Motståndet ökar mest bland boende på landsbygden. Det finns ett signifikant samband mellan att bo i en redan vindkraftstät kommun och att motsätta sig mer vindkraft. Även politiska skillnader är tydliga. Bland de som står klart till vänster i politiken vill 80 procent satsa mer på vindkraft, mot 42 procent av dem som står klart till höger.

ANNONS
ANNONS

Siffrorna publiceras i samband med att SOM-institutet tar fram ett bidragande kapitel till antologin Du sköra nya värld.

Läs också:

Nya beslut ska skynda på vindkraft utanför Trelleborg [Dagens PS]
Lokalt motstånd saktar ner vindkraft [Dagens PS]