Luftföroreningar har utvecklats till det största hälsoproblemet i världen. Det är inte bara städer som Bombay i Indien och Peking i Kina – som ligger i topp när det kommer till luftföroreningar – som drabbas. Även i städer som Stockholm är problemet utbrett. Det är framför allt mindre partiklar från tillverkningsindustrier och biltrafiken som bidrar till hälsoproblemen där exempelvis människor mycket tidigt utvecklar astma. För att minska riskerna och obehaget börjar det utvecklas allt bättre luftrenare för hemmabruk.

ANNONS

För att få en hälsosammare inomhusmiljö gäller det att välja rätt luftrenare, då många i praktiken har låg verkningsgrad eller helt saknar effekt. En luftrenare kan vara till hjälp om den har bra partikelfilter.

Rätt filter viktigt

I industrin klassas dessa filter enligt en standard som kallas Hepa. En märkning som blivit något av en defacto-standard för luftrenare-industrin. För att ett filter ska etiketteras som ett Hepa-filter ska det uppfylla en viss avskiljningsgrad av den partikeln som är svårast för filtret att fånga. Det svenska utvecklingsbolaget Livsdal är ett bolag som tagit fram en luftrenare där man använder sig av kraftfulla filter som märkts enligt Hepa-standarden.

”En vanlig luftrenare har inte riktiga Hepa-filter, utan filter av enklare sort. För att ändå försöka fånga in en del mycket små partiklar, som virus, joniserar man luften så att partiklarna klumpar sig vid varandra. Problemet är att inte alla virus gör det, 20 – 30 procent fastnar inte i filtret och med joniseringen har man nu laddat den med statisk elektricitet, precis som när man gnider en ballong mot sin tröja, ger en mycket reaktiv partikel som man inte har kontroll över, och därmed har en mycket osäker verkningsgrad”, säger Andreas Murray, en grundarna bakom svenska bolaget Livsdal, som har använder samma typ av filter i sin luftrenare som man använder i sjukvården och i rymdindustrin och som mycket effektivt fångar partiklar och även bakterier och virus som inte är större än 10 nanometer.

Luftföroreningar även i Stockholm

Förutom virus och bakterier är de minsta partiklarna de farligaste. De är så små som en halv nanometer och i gasform. För att ta dessa molekyler krävs kolfilter. Livsdal har därför aktivt kol som är framtagna för att bland annat ta kvävedioxid som är en gas som framför allt kommer från avgaser i trafiken och som gör att storstäder har ett så stort hälsoproblem med luftföroreningar.

Det är inte bara storstäder som London och Paris som flera dagar om året har så stora problem så att man tvingas förbjuda hälften av alla fordon att köra in till Paris. Även Stockholm har allvarliga luftföroreningar där vi har mycket biltrafik. Inte bara Hornsgatan och Sveavägen utan alla andra gator som har samma mängd trafik. Till exempel Essingeleden, Klarabergsleden, S:t Eriksgatan, Fleminggatan, Odengatan, Valhallavägen, Birger Jarlsgatan, Götgatan, Folkungagatan, hela city och alla tunnlar.

Alla dessa gator och omkringliggande områden har ett stort antal dagar om året som man inte klarar miljömålen för luftföroreningar.

ANNONS
ANNONS

Del av Hornsgatan miljözon

För att göra någonting åt Stockholms problem med luftföroreningar har trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) gjort en del av Hornsgatan till en miljözon från den 15 januari i år, vilket innebär att äldre bensin- och dieselbilar som inte uppnår utsläppsklass fem kommer att förbjudas att köra där.

Oppositionsborgarrådet Jan Valeskog (S) är dock skeptisk till miljözonens faktiskt inverkan på miljön. Precis lika mycket trafik och långt mycket mer finns ju på en lång rad gator i Stockholm. Men man kan ju se det som att det just belyser att även Stockholm har ett problem med luftföroreningar.