Svårare i tättbebyggd skärgård – lättare vid små sjöar. Så kan man sammanfatta de nya reglerna om strandskydd. Reaktionerna har varit blandade.

ANNONS

2016 valde regeringen att gå emot Länsstyrelsens beslut om nya regler för strandskydd och starta en egen utredning om hur lagen kan ändras. Förslaget som man lade fram byggde på ett differentierat skydd, med olika regler för exempelvis skärgård och insjöar.

Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet har gjort upp om de nya reglerna, som nyligen antogs av riksdagen.

Det ska bli lättare att bygga vid mindre sjöar och smala vattendrag. Där minskar avståndet från 100 meter till 25 meter.

Strandskydd: Lättare och svårare att bygga

I mindre tätorter och i glesbygd kommer det också att bli lättare att bygga, när beslutsprocessen blir mer individuell. Huvudmålet i bedömningarna ska även i fortsättningen vara att skydda miljön, resonerar lagstiftarna.

Hur de nya reglerna kommer att påverka de populära och välbesökta skärgårdsområdena är oklart. Regeringen skriver i sitt pressmeddelande att det nu blir svårare att få bygglov där många vill bygga, så det antyder att färre kommer att få lov att bygga i skärgården.

ANNONS
ANNONS

Samtidigt som lagen börjar gälla 1 juli i år kommer delar av det som man har beslutat om att kräva fortsatta utredningar. Framför allt handlar det om vilka undantag som ska gälla för näringsidkare i strandnära områden.

Läs också:

C släpper fram Magdalena Andersson som statsminister [Dagens PS]