Peab Asfalts sista fem asfaltsverk har nu gått över till att använda bioolja vid tillverkningen, vilket innebär att alla bolagets fasta anläggningar nu kan erbjuda eco-asfalt.

ANNONS

Peab Asfalt har sedan 2016 investerat i att konvertera sina produktionsanläggningar för asfalt till att använda bioolja i tillverkningen. Nu har de sista fem asfaltverken i Boden, Luleå, Sundsvall, Umeå och Örnsköldsvik konverterats och eco-asfalt kan erbjudas i hela Sverige.

När bioolja används i tillverkningsprocessen minskar koldioxidutsläppen med mer än hälften. Genom att använda returasfalt minskar dessutom användandet av naturresurser utan att för den skull påverka slutproduktens egenskaper.

För att ytterligare minska sin klimatpåverkan ser Peab över hela processen från transporter till utläggningen av asfalten, men också genom att testa nya biobaserade produkter som kan ersätta det oljebaserade bitumen som vanligtvis används som bindemedel i asfalt.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Peab uppdaterar eco-asfalt – med naturligt bindemedel [Dagens PS]