Klimatkrisen har fört mänskligheten till ett avgörande läge. ”Vi har ett val. Kollektiv handling eller kollektivt självmord”, säger FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.

ANNONS

När ministrar från 40 länder idag samlats i Berlin för att diskutera klimatkrisen tar FN:s generalsekreterare António Guterres till storsläggan.

”Hälften av mänskligheten är i farozonen, från översvämningar, torka, extrema stormar och skogsbränder. Ingen nation är immun. Ändå fortsätter vi att mata vårt fossilbränsleberoende”, sade FN-chefen som fortsatte med att ställa frågan på sin spets.

”Vi har ett val. Kollektiv handling eller kollektivt självmord. Det ligger i våra händer”, sade Guterres.

Ministrarna från de 40 länderna möt i Berlin för att under två dagar genomföra konferensen ”Petersbergs klimatdialog”.
Det handlar konkret om att diskutera extremvädret, fossila bränslen och livsmedel och de effekter av klimatkrisen vi nu ser.

En av de sista chanserna

Mötet, genomfört årligen de 13 senaste åren med den tyska regeringen som värd, ses som en av de sista möjligheterna att nå en överenskommelse mellan de viktigaste länderna innan Cop27, FN:s klimattoppmöte i Egypten i november.

Optimismen har sjunkit inför toppmötet i takt med att energi- och matprishöjningar fått regeringar att prioritera annat än klimatet i första hand. Vid Cop26 enades länderna om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader men de åtaganden som gjordes var otillräckliga.

”Ser inte så många”

För att ge målen en rimlig chansen har alla länder enats om att i år lägga fram förbättrade nationella planer när det gäller utsläpp av växthusgaser, så kallade nationellt bestämda bidrag (NDC).

ANNONS
ANNONS

Men EU-kommissionens vice ordförande, Frans Timmermans, som leder EU-blocket vid FN:s klimatförhandlingar, är skeptisk:

”Jag ser inte så många nya NDC:er vid horisonten, ärligt talat, säger han i en intervju med The Guardian och pekar på Australien som ett sällsynt undantag.”

Läs även: Nytt rekord: 41 grader väntas i dag i Storbritannien [Dagens PS]