En blomma och en fjäril är nya hot mot Cementa – detta efter att Länsstyrelsen på Gotland föreslagit ett utökat naturreservat i Filehajdar, rapporterar Aftonbladet.

ANNONS

Den sista oktober går Cementas tillstånd för att bryta kalk på Gotland ut, efter att Mark- och miljööverdomstolen avvisat bolagets ansökan om förnyat tillstånd, vilket Dagens PS rapporterat om. Bolaget väntar just nu på besked om ett undantagstillstånd då riksdagen i september klubbade igenom en lag som tillåter Cementa att ansöka om ett sådant hos regeringen.

Nu rapporterar Aftonbladet om ett nytt hot – en blomma kan stoppa Cementa. Länsstyrelsen på Gotland planerar en utvidgning av naturreservatet Filehajdar på norra Gotland. Detta för att bland annat skydda blomman nipsippa samt väddnätfjärilen. Den sällsynta blomman nipsippan har sin största förekomst i Europa på Filehajdar.

Rödlistade och sällsynta arter

Det planerade naturreservatet ligger i direkt anslutning till Cementas mark i Slite på norra Gotland. Länsstyrelsen på Gotland har skickat ut ärendet på remiss till Cementa, ett flertal myndigheter och organisationer som Naturskyddsföreningen, skriver tidningen.

”Länsstyrelsen avser att geografiskt utöka naturreservatet Filehajdar, samt besluta om nya föreskrifter och skötselplan. Beslutet innebär att ett hällmarkskomplex med äldre kalkbarrskogar, alvarmarker och våtmarker får ett långsiktigt skydd. Reservatet förväntas också bidra till att arterna nipsippa och väddnätfjäril uppnår en gynnsam bevarandestatus”, skriver länsstyrelsen i remissförfrågan enligt Aftonbladet.”

Enligt Länsstyrelsen är de de två arterna både rödlistade och sällsynta.

M: ”Regeringen måste sätta stopp”

Cementa motsätter sig planerna och skriver i ett brev till generaldirektören Ulla Sandborgh på näringsdepartementet, som ansvarar för cementfrågor att det ”väsentligt inskränker framtida förutsättningar att upprätthålla en svensk cementindustri”.

Även Moderaternas näringspolitiska talesperson Lars Hjälmered är kritisk till planerna på en utvidgning av naturreservatet.

ANNONS
ANNONS

”Det är helt sanslöst att i det här läget komma med en sådan här aktivitet. Min slutsats är att regeringen måste sätta stopp för detta. Vi kan inte ha den typen av utökning som skulle kunna stoppa svensk cementproduktion. Potentiellt kan det här bokstavligen sätta stopp för kalkbrytning över huvud taget på Gotland”, säger Lars Hjälmered till Aftonbladet.

Läs även: Klimatskurkarna: Bolagen med mest utsläpp 2020 [Dagens PS]