Swedbank är den enda nordiska banken som tar plats i Dow Jones Sustainability Index 2020. Banken sätter hållbarhet högt i kurs.

ANNONS

Dow Jones Sustainability Index 2020, är ett index som årligen rankar världens mest hållbara företag. Det tar hänsyn till bland annat bolagsstyrning, riskhantering, varumärkesbyggande, mänskliga rättigheter, klimatet och arbetspraxis.

Swedbanks vd Jens Henriksson säger till Realtid att hållbarhet numera kommer högt upp på prioriteringslistan.

”Arbetet med hållbarhet har pågått under lång tid och vi försöker integrera det i allt vi gör. Vi är en möjliggörare i övergången från brunt till grönt och den omställningen sker just nu,” säger han.

Banken vill hjälpa sina kunder att ta steget från fossila källor, men Jens Henriksson är medveten om att det inte sker över en natt.

”Om vi i världen idag skulle bestämma oss för att omgående vara koldioxidneutrala så skulle det medföra stora problem, och i många fall direkt förödande konsekvenser, inte minst för världens fattiga länder” säger han.

Linje med Parisavtalet

Swedbanks satsning på gröna obligationer och att portföljer i Swedbank Robur  – ska inom om fem år vara i linje Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

ANNONS
ANNONS

”Sedan förflyttar vi oss hela tiden, så de krav som vi sätter idag är säkert ännu tuffare om något år eller så. Vi är mitt i ett omställningsarbete och har varit det i 200 år.”

Läs mer: Swedbank: ”Robust återhämtning” för industrin