Sveriges inköpschefsindex för industrin ökade i oktober till 58,2, från föregående månads uppreviderade utfall på 55,9 (från preliminärt 55,3).

”Det är andra månaden i rad som indexet är högre än det historiska snittet och antyder om en robust återhämtning. Den ökade smittspridningen av coronaviruset har ännu inte påverkat svensk industrikonjunktur eller företagens produktionsplaner men nedåtriskerna påtagligt har ökat”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i en skriftlig kommentar och fortsätter:

”Fyra av fem delindex bidrog till uppgången i PMI-total där orderingång, leveranstider och produktion tillsammans hamnade över 60-nivån för första gången sedan 2017. Leveranstiderna nådde den högsta indexnivån sedan april men reser också frågor om den ökade smittspridningen och införande av nya restriktioner kommer att leda till nya leveransstörningar för svensk industri”.

Tillverkningsindustrins produktionsplaner för det närmaste halvåret är mer expansiva. I oktober nådde indexet 62,0 jämfört med 59,5 i september, nivåer som inte uppmätts sedan före coronapandemin.

ANNONS
ANNONS

En siffra över 50 indikerar expansion.

Sverige oktober, 2020 september, 2020 Reviderad
Inköpschefsindex för industrin 58,2 55,3 55,9