Antarktis kustglaciärer förlorar sin amssa snabbare än naturen kan fylla på. Det dubblerar  tidigare uppskattningar av hur mycket is som försvinner från kontinenten, konstterar Reuters.

ANNONS

Det är en satellitanalys från Nasa på onsdagen som slår fast att klimatförändringarna nu går mycket fort på Antarktis.

Jet Propulsion Laboratory (JPL) på Nasa förutspår att havsnivåerna snart kommer att höjas mer.

Nettoförlusten av antarktisk is från kustnära glaciärbitar som ”kalvar” ner i havet är nästan lika stor som nettomängden is som forskarna redan visste gick förlorade på grund av uttunning. Antarktis is har minskat med 1 200 miljarder ton sedan 1997.

”Antarktis faller sönder vid sina kanter”, säger JPL-forskaren Chad Greene, studiens huvudförfattare. ”Och när ishyllorna minskar och försvagas, tenderar kontinentens massiva glaciärer att påskynda och öka den globala havsnivåhöjningen.”

ANNONS
ANNONS

Konsekvenserna kan bli enorma. Antarktis håller 88 procent av all världens is som kan smälta.