Elfärjan Tycho Brahe som trafikerar Helsingborg – Helsingör har uppgraderat sitt batteripack. 700 000 batterier i AA-storlek driver nu den tysta farkosten. Det är världens största färjebatteri.

ANNONS

Redan 2018 började rederiet Forsea, som kör sträckan, att konvertera Tycho Brahe till el. Men det har varit en lång och krånglig väg att få allt att fungera, skriver Ny Teknik.

Ofta fick färjan gå för motor för att batteriet inte fungerade som tänkt. Det fick många att ifrågasätta kapaciteten hos batterierna.

Men det handlade inte så mycket om det som om att mjukvaran för laddning var bristfällig. Laddspänningen sänktes inte tillräckligt när cellerna hade nått en viss spänning och det slet på färjans batterier.

Motsvarar mer än 60 elbilars batterier

Man hade också problem med de laddroboter som skulle sköta laddningen. Det visade sig att de var känsliga för solljus.

Det nya batteripacket i båten består alltså av 705 024 små battericeller. Det gör att lagringskapaciteten på färjan är imponerande – mer än 60 gånger så stor som hos en kraftfull elbil.

ANNONS
ANNONS

Enligt en studie från Siemens Energy och Bellona som kom för ett tag sedan borde fler rederier göra som Forsea. Färjetrafiken i Europa kan nämligen halvera sina koldioxidutsläpp med hjälp av batterier. Det rör sig om 826 000 ton koldioxid, med den teknik som redan i dag existerar. Mest kan man göra i Storbritannien, Tyskland, Italien och Grekland.

Läs också:

Världens första eldrivna containerfartyg är sjösatt [Dagens PS]