40 procent av alla amerikaner bor i en region som drabbades av klimatrelaterat extremväder 2021.  Åtta av tio upplevde en värmebölja. Minst 656 amerikaner har dött på grund av extremväder, skriver Washington Post.

ANNONS

I december stod en av Colorados skogar i brand, en för säsongen mycket ovanlig händelse. Flera bostadsområden runt Denver blev hårt drabbade. Det avslutade ett väderår som utifrån amerikanska mått mätt har varit extremt. 2021 började med en så kallad ”atmosfärisk flod” över Kaliforniens kust – en regnstorm som skapade lerfloder i ett uttorkat landskap. Sommarens värmeböljor triggade igång olika nödhjälpsprogram, och orkanen Ida, en av många i år, åstadkom stor förödelse.

Washington Post konstaterar i en statistisk uträkning att mer än fyra av tio amerikaner bor i en region som drabbats av extremväder. 80 procent har upplevt värmebölja den här sommaren. Kostnaden för den förödelse som extremvädret för med sig har uppgått till 104 miljarder dollar, 944 miljarder kronor.

Washington Posts analys av federala data visar också att omkring 15 procent av amerikanerna lever i en region som upplevt officiellt deklarerade “katastrofala brander” i år. Det är en siffra som har stigit stadigt sedan 2018.

Minst 656 döda i extremväder

Kostnaden för den förödelse som extremvädret för med sig har uppgått till 104 miljarder dollar, 944 miljarder kronor.

Minst 656 människor har dött, men i värmeböljor är det ofta svårt att fastställa om en person har dött av värmen eller inte. Därför kan den siffran vara mycket högre.

FEMA – Federal Emergency Management Agency – är USA:s myndighet för katastrofhjälp. Myndigheten deklarerarade nödläge för åtta hela delstater på grund av olika sorters extrema väderhändelser.

ANNONS
ANNONS

Washington Post skriver att USA:s utsläpp ändå nådde nära nog rekordnivåer under förra året. Dessutom stoppades en plan för grön infrastruktur – Build Back Better Bill – i kongressen. Hur en av världens mest fossilbränsleförbrukande nationer kommer att gå vidare med politiska beslut i frågan återstår att se.

Läs också:

WEF:s största riker de kommande tio åren [Dagens PS]
Experter om extremvädret: 2021 ett historiskt varmt år [Dagens PS]