SAS minskade antalet passagerare med 95,7 procent till 0,95 miljoner i den totala trafiken under april, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten -59,7 procent.

ANNONS

”Vi står fortsatt inför utmaningar som påverkar vår verksamhet i grunden. Även om ingen kan förutse exakt hur efterfrågan kommer att utvecklas under de kommande månaderna och åren, är det tydligt att det kommer att ta betydligt längre tid än tidigare förväntat. Vår bedömning är att det kommer att dröja till 2022 innan efterfrågan når nivåerna före covid-19”, säger vd Rikard Gustafson.

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 97,8 procent under månaden. Månaden före var tillväxten -62,0 procent.

Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 93,9 procent under månaden. Månaden före var tillväxten -45,4 procent.

Kabinfaktorn uppgick till 26,8 procent under månaden. Månaden före var kabinfaktorn 49,6 procent.

PASK sjönk valutajusterat 40,6 procent och uppgick till 0,44, svenska kronor, under månaden. Månaden före var PASK 0,50.

ANNONS
ANNONS

Passageraryielden ökade valutajusterat med 66,5 procent till 1,64, svenska kronor. Månaden före var passageraryielden 1,02.

SAS april, 2020 mars, 2020
Passagerare, miljoner 0,95 1,020
Passagerare, förändring i procent, YY -95,7 -59,7
RPK, förändring i procent -97,8 -62,0
ASK, förändring i procent -93,9 -45,4
Kabinfaktor, i procent 26,8 49,6
PASK 0,44 0,50
Passageraryield 1,64 1,02