Fastighetsbolaget Klövern redovisar högre nettovinst under årets första kvartal.

ANNONS

Klöverns hyresintäkter uppgick till 896 miljoner kronor under första kvartalet (772), en ökning med 16 procent mot föregående år.

Bolagets förvaltningsresultat blev 362 miljoner kronor under första kvartalet (319), 13 procent bättre än föregående år.

Resultatet före skatt var 848 miljoner kronor (708).

Resultatet efter skatt blev 633 miljoner kronor (585), en ökning med 8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,67 kronor (0,58), vilket innebär en ökning med 16 procent mot föregående år.

ANNONS
ANNONS

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 18,15 kronor (14,86).